Open Call: Blekinge Dansresidens 2019

Tack för alla era ansökningar! Vi kommer återkoppla till alla som har sökt så snart vi kan!

For information in english, please visit our website: Blekinge Dance Residency.

 

Sista datum för ansökan: 10 mars 2019.
Datum för residens: 5 - 31 augusti 2019. 
Vi erbjuder tre residensplatser: ett residens i fyra veckor, och två residens i två veckor vardera.
Plats: Ronneby kommun, i östra Blekinge.

 

Besked ges den 31 mars.

 

Vi utlyser en av platserna till scenkonstnärer som är under utbildning eller nyutexaminerad. Ansökan är öppen för alla professionella dans- och scenkonstnärer och koppling till Blekinge prioriteras.

Dans i Blekinge
Dans i Blekinge skapar plats för dans att hända. Dans i Blekinge är en ideell förening som har som målsättning att stärka den professionella dans- och scenkonsten i Blekinge. Intresset för dansen som scenkonst ökar i Blekinge och det blir fler och fler utövare. Vi vill ta till vara på det växande intresset och försöka samla kraften det ger på en plats. Vi tror att vi kan skapa många intressanta händelser tillsammans.

 

Blekinge Dansresidens 2019
Årets tema är Människa/Natur. Dans i Blekinge vill genom residenset att konstnärer ska få rum att ställa frågor och skapa dialog mellan plats och människor. Tematiken är en utgångspunkt, vi är intresserade av dina koncept och idéer. De deltagande konstnärerna uppmanas att arbeta fritt med tematiken. Vi uppmuntrar att du som söker utgår ifrån residensets tema men om du redan har en uppfattning om vad du vill arbeta på så vill vi gärna höra det och kommer att behandla din ansökan.

Dans i Blekinge ser gärna att konstnärerna är intresserade av experimentella tillvägagångssätt, tvärvetenskapligt arbete och social praxis med dansen som central utgångspunkt. I år samarbetar vi med Land404 (http://land404.org/), ett konstnärsresidens som går parallellt, vilket kan öppna upp för intressanta möjligheter och samarbeten.

 

Hur du ansöker
Ansökan för årets residens är nu stängd. Om du har frågor kring ansökan hör av dig till anna@dansiblekinge.se.

 

Inkluderas i residenset
- Fri studiotid under hela residensperioden.
- Reseersättning med upp till 5000 kr/residensplats. 
- Boende.
- Ersättning med max 5000 kr/residensplats och vecka. (OBS, om ni är flera deltagare som söker med ett projekt är ersättningen fortfarande densamma och alltså inte per person).
- Daglig träning.
- Feedback-sessioner med en inom området kunnig person.
- Processvisning vid 1-2 tillfällen. 
- Dokumentation av verket i form av film och foto.
- Tre visningar (varierar beroende på vilken period du ansöker för): En processvisning på Dans i Blekinges    ”Dansdag”, visning på Kulturcentrum Ronneby och Utomhus utställning på LAND404. 

 

Ingår ej i residenset
- Kostnader för mat.
- Försäkringar.
- Resor som överstiger det tidigare nämnda beloppet.

 

Förväntningar på konstnärerna
- Att hålla i daglig träning för dansare under residensperioden.
- Att hålla i någon eller några öppna repetitioner för allmänheten.
- Medverkan vid residensvisningarna. 

 

 

Om du har frågor, vänligen skriv till anna@dansiblekinge.se, eller ring 0738-56 43 47.