OPEN CALL

KOREOGRAF

TILL

UNGA DANSARE

Unga Dansare  

Förlängd ansökningsperiod, ansök senast 6 april.

2016 startade Dans i Blekinge ett projekt som vi kallar för "Unga Dansare". Det går ut på att dansare och scenkonstnärer som är under utbildning, eller som nyligen har avslutat sin utbildning, erbjuds arbete med en koreograf under fem arbetsdagar. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt att få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär.

Nu är vi glada att kunna öppna utlysningen för årets koreograftjänst!

Nu söker vi en koreograf som vill arbeta med unga scenkonstnärer i perioden 17-21 augusti 2020. Alla är välkomna att söka men sökande med koppling till Blekinge kommer att prioriteras. Som koreograf väljer du själv undersökningsmetod, tema och arbetssätt. Arbetet ska resultera i en visning av ett kortare dansstycke som skapas av dig för de unga scenkonstnärerna. Arbetet sker dagtid i Ronneby och visningen kommer att ske fredagen den 21 augusti i Karlskrona. 

 

Vad tjänsten innebär

- 5 arbetsdagar med 4 unga dansare i studio.

- Reseersättning med upp till 5000kr. (endast för tåg, buss eller båtresor)

- Boende.

- Arvode på 20 000 kr.

- Feedback-sessioner med en inom området kunnig person.

- Dokumentation av verket i form av film och foto.

- Två visningar, en i Karlskrona Kommun på Dans i Blekinges ”Dansdag”, och en på Massmanska Kvarnen i Ronneby.

 

Ingår ej i residenset

- Kostnader för mat.

- Försäkringar.

- Resor som överstiger det tidigare nämnda beloppet.Hur du ansöker

Ansökan görs genom att fylla i detta formulär:application-koreograf-ud senast den 6 april. Vi vill gärna veta vem du är, vad du har för yrkesbakgrund och vad du har för vision som koreograf för Unga Dansare. Beslut ges i april 2020. Alla sökande kommer att få ett svar från oss under beslutsperioden.

 

Om du har några frågor angående tjänsten eller ansökan så hör av dig till olivia@dansiblekinge.se

Unga Dansare

2016  Dans i Blekinge started a project called "Unga Dansare" (Young Dancers). The project offers dancers and performers that are still under education, recently graduated or are in the beginning of their careers to work with an established choreographer during 5 working days. The purpose with the project is for the young dancers to develop their artistry, get inspiration for their continued studies, and to gain work-experience in an early stage of their careers.

 

We are looking for a choreographer who would like to work with young artists during the period 17-21 august 2020. Everyone is welcomed to apply but we will prioritize applicants with a connection to Blekinge. You as a choreographer choose method, theme and way to work. You will work daytime in a studio in Ronneby. The work is to result in a shorter piece created by you for the young performers, the piece will be a part of a showing the same weekend in Karlskrona.

 

The work implies:

- 5 working days with 4 young dancers in a studio.

- Travel expenses up to 5000kr. (Only applies for journeys with train, bus or boat)

- Accommodation.

- Emolument of 20 000 kr.

- Feedback-sessioner with an experienced person within the field.

- Documentation of the piece with film and foto.

- Two showings, one in Karlskrona Kommun during Dans i Blekinge´s ”Danceday”, and one at Massmanska Kvarnen i Ronneby.

 

Not included

- Expenses for food.

- Insurances.


How to apply

Application is made by filling in this document :application-koreograf-ud before 6th of april.  We want to know who you are, your working and educational experience and your vision as a choreographer for Unga Dansare. All applicants will get a response end of April at the latest.

 

For further questions please contact olivia@dansiblekinge.se