OPEN

CALL

UNGA

DANSARE

DANSARE SÖKES

För femte året i rad arrangerar vi projektet Unga Dansare!

 

2016 startade vi ett projekt som vi kallar för Unga Dansare. Det går ut på att erbjuda dansare och scenkonstnärer som är under utbildning att arbeta med en koreograf under en veckas tid. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt att få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär.

 

Vi söker fyra personer som befinner sig under konstnärlig utbildning. Även på väg in i eller avslutad utbildning kan godkännas. Alla är välkomna att söka men sökande med koppling till Blekinge kommer att prioriteras. 

Under perioden 17-21 augusti arbetar dansarna dagtid i Ronneby tillsammans med en koreograf och visar ett kortare dansstycke den 21 augusti och den 22 augusti i Ronneby och Karlskrona.

Årets koreograf presenteras inom kort.

På grund av den pågående pandemin kan projektet komma att ställas in/alt omarbetas för att följa myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Alla inblandade kommer att meddelas angående ev inställt projekt senast den 17 juni.

 

Vad tjänsten innebär

- 5 arbetsdagar med en koreograf i en studio i Ronneby.

- Ersättning för arbetet.

- Dokumentation av verket i form av film och foto.

- Två visningar, en i Karlskrona Kommun på Dans i Blekinges ”Dansdag”, och en på Massmanska Kvarnen i Ronneby.

 

Ingår ej i tjänsten

- Kostnader för mat.

- Ersättning för boende.

- Ersättning för resor.

 

Hur du ansöker

Ansökan görs genom att fylla i detta formulär application-dansare-ud senast den 18 maj. Vi vill gärna veta vem du är och vad du har för dansbakgrund (till exempel utbildning eller jobb) samt en motivering till varför du söker jobbet. Beslut ges i maj 2020. Alla sökande kommer att få ett svar från oss under beslutsperioden.

 

Om du har några frågor angående tjänsten eller ansökan så hör av dig till olivia@dansiblekinge.se