Unga Dansare

UNGA DANSARE

Film från Unga Dansare 2020

2016 startade Dans i Blekinge ett projekt som vi kallar för "Unga Dansare". Det går ut på att dansare och scenkonstnärer som är under utbildning, eller som nyligen har avslutat sin utbildning, erbjuds arbete med en koreograf under fem arbetsdagar. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt att få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär.

Koreografer tidigare år har varit Emma Nordanfors (2016 och 2020) My Johansson (2017), Lisa Nilsson (2018) och Marcus Baldemar (2019). Unga Dansare är en viktig del i att etablera Blekinge som en bas för scenkonst. Projektet gör den nya generationen scenkonstnärer medvetna om att det finns ett scenkonstnärligt sammanhang i Blekinge som de kan vara en del av.

 Unga Dansare 2021

Ansökan för Unga Dansare 2021 är nu stängd.

Vi tackar alla som har sökt och kommer att höra av oss angående tillsättande av tjänst kring månadsskiftet Mars/April. Alla sökande kommer få svar.

Foto från repetitioner på Massmanska Kvarnen 2020

Koreograf för Unga Dansare 2021

Vi är glada över att kunna presentera årets koreograf Erik Eriksson
Erik Eriksson

Mitt intresse för rörelse övergick ifrån trädklättring till breakdance som tolvåring och ledde mig att efter hand utforska klättring, le parkour, akrobatik, tyngdlyftning, taijiquan, gymnastik, och olika stilar av hip hop nutida dans. 2010 antogs jag till P.A.R.T.S. Performing Arts Training and Research Studios i Bryssel där jag examinerades 2014. Sedan dess har jag arbetat som dansare, koreograf och lärare runt om i Europa.

 

Mitt konstnärliga arbete utgår från antagandet att så som vi ser världen - så ter den sig i våra ögon. Mitt koreografiska arbete undersöker utifrån detta antagande hur vi kan varsebli hur vi varseblir vår omvärld. Jag strävar efter att skapa scenarier & miljöer där interaktionen mellan åskådare, performers & omgivning resulterar i nya sätt att använda syn, hörsel, lukt & känsel och att bjuda in åskådaren in till att själv vara en del av scenrummet & koreografin. 

Jag är intresserad av hur mänsklig perception, ankrad i vår fysiska kropp & dess funktioner, utgör grunden för vad vi prioriterar & uppfattar som meningsfullt; Hur vi genom bildspråk och symbolik pragmatiskt förenklar & konceptualiserar en värld som till stor del är oförutsägbar & oförståelig; Hur kontext, tidpunkt, frasering och betoning påverkar våra tolkningar.

 

Tillsammans med deltagarna i Unga Dansare ser jag fram emot att utforska fysiskt och mentalt utmanande material där deltagarna kan förkroppsliga nya förhållningssätt till sig själva och andra. Arbetet fokuserar på att utveckla personlig stabilitet, tillit till och ansvar gentemot en partner och grupp under desorienterande och fysiskt krävande omständigheter. Att i harmoni genom dissonans i grupp samarbeta mot ett gemensamt mål.

Bilder ur Unga Dansare 2020

Foto: Olle Enqvist

Koreograf: Emma Nordanfors

Dansare: Cajsa Ekstrand, Anna-Greta Himmer och Linnea Rangström

Bilder ur Unga Dansare 2019

Foto: Olle Enqvist

Koreograf: Marcus Baldemar

Dansare: Lousie Dursjö, Alice Romberg, Silje Wøhni och Roosa Uusitalo.

Bilder ur Unga Dansare 2017

Foto: Björn Lindberg

Koreograf: My Johansson

Dansare: Louise Dursjö, Olivia Klang, Liza Tegel och Kevin Björkman

Med stöd av:

Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg