Unga Dansare

UNGA DANSARE

Film från Unga Dansare 2020

2016 startade Dans i Blekinge ett projekt som vi kallar för "Unga Dansare". Det går ut på att dansare och scenkonstnärer som är under utbildning, eller som nyligen har avslutat sin utbildning, erbjuds arbete med en koreograf under fem arbetsdagar. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt att få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär.

Koreografer tidigare år har varit Emma Nordanfors (2016 och 2020) My Johansson (2017), Lisa Nilsson (2018) och Marcus Baldemar (2019). Unga Dansare är en viktig del i att etablera Blekinge som en bas för scenkonst. Projektet gör den nya generationen scenkonstnärer medvetna om att det finns ett scenkonstnärligt sammanhang i Blekinge som de kan vara en del av.

 Unga Dansare 2021

Ansökan för Unga Dansare 2021 är nu stängd.

Vi tackar alla som har sökt och kommer att höra av oss angående tillsättande av tjänst kring månadsskiftet Mars/April. Alla sökande kommer få svar.

090A5355.jpg

Foto från repetitioner på Massmanska Kvarnen 2020

Koreograf för Unga Dansare 2021

Vi är glada över att kunna presentera årets koreograf Erik Eriksson
erikeriksson.jpeg
Erik Eriksson

Mitt intresse för rörelse övergick ifrån trädklättring till breakdance som tolvåring och ledde mig att efter hand utforska klättring, le parkour, akrobatik, tyngdlyftning, taijiquan, gymnastik, och olika stilar av hip hop nutida dans. 2010 antogs jag till P.A.R.T.S. Performing Arts Training and Research Studios i Bryssel där jag examinerades 2014. Sedan dess har jag arbetat som dansare, koreograf och lärare runt om i Europa.

 

Mitt konstnärliga arbete utgår från antagandet att så som vi ser världen - så ter den sig i våra ögon. Mitt koreografiska arbete undersöker utifrån detta antagande hur vi kan varsebli hur vi varseblir vår omvärld. Jag strävar efter att skapa scenarier & miljöer där interaktionen mellan åskådare, performers & omgivning resulterar i nya sätt att använda syn, hörsel, lukt & känsel och att bjuda in åskådaren in till att själv vara en del av scenrummet & koreografin. 

Jag är intresserad av hur mänsklig perception, ankrad i vår fysiska kropp & dess funktioner, utgör grunden för vad vi prioriterar & uppfattar som meningsfullt; Hur vi genom bildspråk och symbolik pragmatiskt förenklar & konceptualiserar en värld som till stor del är oförutsägbar & oförståelig; Hur kontext, tidpunkt, frasering och betoning påverkar våra tolkningar.

 

Tillsammans med deltagarna i Unga Dansare ser jag fram emot att utforska fysiskt och mentalt utmanande material där deltagarna kan förkroppsliga nya förhållningssätt till sig själva och andra. Arbetet fokuserar på att utveckla personlig stabilitet, tillit till och ansvar gentemot en partner och grupp under desorienterande och fysiskt krävande omständigheter. Att i harmoni genom dissonans i grupp samarbeta mot ett gemensamt mål.

Bilder ur Unga Dansare 2020

Foto: Olle Enqvist

Koreograf: Emma Nordanfors

Dansare: Cajsa Ekstrand, Anna-Greta Himmer och Linnea Rangström

090A5546
090A5546

Foto: Simone Ærsøe.

090A5589
090A5589

Foto: Simone Ærsøe.

090A5551
090A5551

Foto: Simone Ærsøe.

090A5527
090A5527

Foto: Simone Ærsøe.

090A5473
090A5473

Foto: Simone Ærsøe.

090A5514
090A5514

Foto: Simone Ærsøe.

090A5496
090A5496

Foto: Simone Ærsøe.

090A5558
090A5558

Foto: Simone Ærsøe.

090A5518
090A5518

Foto: Simone Ærsøe.

090A5529 (2)
090A5529 (2)

Foto: Simone Ærsøe.

090A5569
090A5569

Foto: Simone Ærsøe.

090A5455
090A5455

Foto: Olle Enqvist

Bilder ur Unga Dansare 2019

Foto: Olle Enqvist

Koreograf: Marcus Baldemar

Dansare: Lousie Dursjö, Alice Romberg, Silje Wøhni och Roosa Uusitalo.

_MG_6462
_MG_6462

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6440
_MG_6440

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6463
_MG_6463

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6416
_MG_6416

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6467
_MG_6467

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6469
_MG_6469

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6471
_MG_6471

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6457
_MG_6457

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6425
_MG_6425

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6427
_MG_6427

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6454
_MG_6454

Foto: Simone Ærsøe.

_MG_6451
_MG_6451

Foto: Olle Enqvist

Bilder ur Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe

Koreograf: Lisa Nilsson

Dansare: Gabriella Engdahl, Kristin Skåre, Fanny Winblad, Ellen Hallberg, Klara Sjöblom

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Simone Ærsøe.

Bilder ur Unga Dansare 2017

Foto: Björn Lindberg

Koreograf: My Johansson

Dansare: Louise Dursjö, Olivia Klang, Liza Tegel och Kevin Björkman

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Unga Dansare 2018
Unga Dansare 2018

Foto: Björn Lindberg

Bilder ur Unga Dansare 2016

Foto: Kristian Pedersen

Koreograf: Emma Nordanfors

Dansare: Cornelia Åkesson, Oliver Andersson, Olivia Klang och Liza Tegel

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare: Cornelia Åkesson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Olivia Klang, Liza Tegel, Cornelia Åkesson, Oliver Andersson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Olivia Klang, Oliver Andersson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Olivia Klang, Liza Tegel.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Olivia Klang, Liza Tegel, Cornelia Åkesson, Oliver Andersson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Oliver Andersson, Olivia Klang.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Olivia Klang, Oliver Andersson, Liza tegel, Cornelia Åkesson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Liza Tegel, Cornelia Åkesson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Olivia Klang, Oliver Andersson, Liza Tegel, Cornelia Åkesson.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr. v: Oliver Andersson, Cornelia Åkesson, Olivia Klang, Liza Tegel.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr.v: Cornelia Åkesson, Liza Tegel.

Unga Dansare
Unga Dansare

Foto: Kristian Pedersen. Dansare fr.v: Cornelia Åkesson, Liza Tegel.

Med stöd av:

Region Blekinge logotyp svart tryck.jpg
Ronneby kommun_logga (kopia).jpg
Regionteatern logga.jpeg
4 Karlskrona kommun_logga.jpg
7 Kulturcentrum_svart.jpg