top of page
Tre dansare i grönt ljus

OPEN CALL
KOREOGRAF
TILL
UNGA DANSARE

Unga Dansare 2022 Foto: Olle Enqvist

Unga Dansare (information in english further down)

2016 startade Dans i Blekinge projektet Unga Dansare. Det går ut på att dansare och scenkonstnärer som är under utbildning, eller som nyligen har avslutat sin utbildning, erbjuds arbete med en koreograf under en vecka. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär. Projektet är ett sätt att ge även de som kommer från en liten ort, eller har utbildat sig utomlands, tillgång till ett nätverk inom fältet.

Nu är vi glada att kunna öppna utlysningen för årets koreograftjänst!

Vi söker en koreograf som vill arbeta med unga scenkonstnärer under en vecka och skapa ett scenkonstnärligt verk. Alla är välkomna att söka men sökande med koppling till Blekinge prioriteras. 

 

Beskrivning av tjänsten: 

Som koreograf väljer du själv undersökningsmetod, tema och arbetssätt. Arbetet ska resultera i en visning av ett dansstycke på 20-30 min som skapas av dig för dansarna. 

Arbetet sker dagtid v.35 i Ronneby och visningen kommer att ske under en visningskväll tillsammans med residenskonstnärerna i Blekinge Dansresidens. Exakta tider och datum specificeras senare men du behöver vara tillgänglig från 28/8 till 3/9.

 

Ingår i tjänsten:

- En veckas arbete med 4 unga dansare i studio.

- Reseersättning upp till 2000kr. (helst tåg, buss eller båtresor)

- Boende i Ronneby.

- Arvode på 16 000 kr (exkl moms) mot faktura.

- Feedback-session med en inom området kunnig person.

- Dokumentation av verket i form av film och foto.

- Visning av verk.

 

Hur du ansöker

Ansökan görs genom att fylla i detta formulär senast den 10e februari. Vi vill gärna veta vem du är, vad du har för yrkesbakgrund och vad du har för vision som koreograf för Unga Dansare. Beslut ges i februari/mars. Alla sökande kommer att få ett svar från oss under beslutsperioden.

 

Om du har några frågor angående tjänsten eller ansökan så hör av dig till olivia@dansiblekinge.se. 

Läs mer om  Unga Dansare här.

 

 

 

Unga Dansare  (Information in English)

 

2016  Dans i Blekinge started a project called Unga Dansare (Young Dancers). The project offers dancers and performers that are still under education, recently graduated or are in the beginning of their careers to work with an established choreographer for a week. The purpose with the project is for the young dancers to develop their artistry, get inspiration for their continued studies, and to gain work-experience in an early stage of their careers.  

 

Now we are happy to open the application for choreographers!
We are looking for a choreographer who would like to work with young artists and create a piece. Everyone is welcomed to apply but we will prioritize applicants with a connection to Blekinge.

 

About the work:
You as a choreographer choose method, theme and way to work. You will work daytime in a studio in Ronneby. The work is to result in a 20-30 min piece created by you for the dancers, the piece will be shown together with work from the residency artist of Blekinge Dance Residency Exact schedule and dates will be specified later but you need to be available from 28/8 to 3/9.

 

The work implies:
- A week with 4 young dancers in a studio.
- Travel expenses up to 2000kr. (preferably train, bus or boat)
- Accommodation.
- Emolument of 16 000 kr (excluding VAT).
- Feedback-session with an experienced person within the field.
- Documentation of the piece with film and foto.
- Display of the work.

 

How to apply:
Application is made by filling in this form before 10th of february. We want to know who you are, your working and educational experience and your vision as a choreographer for Unga Dansare. All applicants will get a response in februari/march.
For further questions please contact olivia@dansiblekinge.se.
Read more about  Unga Dansare here.

bottom of page