top of page
Sök
  • Skribentens bildAnna Johansson

En karta över svensk danskonst

Vår karta är här och den har blivit testad när Rebecca och jag besökte DC Syd för att hålla workshops kring hur danskonst blir till och hur den distribueras. Det är slående hur hårt folk arbetar och vilken kraft det finns inom vårt fält. Jag är fylld av beundran för mina kollegor och pepp inför framtiden!


Kartan består utav fem delar och workshopen går ut på att deltagaren placerar sig på kartan och sen navigerar sig igenom den, genom att svara på frågor som Rebecca och jag ställer. Hela tiden med uppdraget att identifiera hinder som kan uppstå på vägen.


Den första delen är tillägnad "Skapare av danskonst för vuxna". I den andra delen ligger "Möjliggörare för att skapa danskonst för vuxna". I den tredje delen ligger "Resurser som krävs för att skapa danskonst för vuxna". I det fjärde området finns "Möjliggörare för distribution av danskonst för vuxna". Det femte och området är ett stort hav med flera små öar, som vi kallar "Publikhavet".


Kartan är menad att fungera som en förenklad bild av hur det går till när danskonst skapas, från idé till det att ett verk når en publik. Syftet är att vi tillsammans ska kunna få syn på hur vi arbetar och under vilka villkor och förutsättningar vi gör det.


Nästa steg för oss är att besöka DC väst i nästa vecka och därefter DC norr veckan efter. Hojta om ni är i närheten och vill ses!

MCC:s karta över dansområdet

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

En fråga som kanske inte går att svara på... men låt oss göra ett försök! För att göra det enklare (eller svårare kanske) ger vi oss fyra alternativ att rangordna: KONSTNÄREN / POLITIKEN / ARRANGÖREN

bottom of page