top of page
4-SIM_5070.jpg
Veckoträning för dansare

Från och med vecka 40 startar Dans i Blekinge (DiB) varje vecka med en dansklass.

 

Måndagar från och med 28 september fram till den 14 december dansar vi tillsammans på Massmanska Kvarnen i Ronneby. Klasserna leds antingen av Rebecca Yates och My Prim.

 

Info om Klassen:
Vi möts i ett rum och det är i mötet mellan oss som dansen får ta form. Vi arbetar med samtida tekniker som tex. release, golvarbete, improvisation och komposition.

 

För vem:
Klasserna riktar sig till professionella och semiprofessionella dansare och pedagoger eller andra med scenkonstnärlig utbildning.

 

NÅGRA OBS!

- Inför varje tillfälle vill vi gärna att ni meddelar om ni kommer eller inte. Ni kommenterar då på det inlägg som gäller för kommande klass eller trycker i kommer. Detta för att ge oss god tid att förbereda, Corona-anpassa klassen (antal) och i vissa fall ställa in.

- Tiderna för när klassen varierar, vissa veckor börjar vi 08.30- 09.45 och vissa veckor 09.00-10.30. Dubbelkolla alltid innan!

- Det har vistats hundar i lokalen.

 

Priser:
Medlem i DiB: 100 kr
Övriga: 150 kr
Medlemskap i DiB: 150 kr

 

Notera:
Vid minsta antydan till sjukdomssymptom ber vi dig att stanna hemma. Vi håller oss uppdaterade gällande situationen med Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer.

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

 

Kontakt:
rebecca@dansiblekinge.se

 

 

ENGLISH
From week 40, Dance in Blekinge (DiB) starts every week with a dance class.

 

Mondays from 28 September until 14 December, we dance together at Massmanska Kvarnen in Ronneby. The classes are led by either Rebecca Yates and My Prim.

 

Class Info:
We meet in a room and it is in the meeting between us that the dance takes shape. We work with contemporary technologies such as. release, floor work, improvisation and composition.

 

For who:
The classes are aimed at professional and semi-professional dancers and educators or others with performing arts education.

 

PLEASE NOTE!
- Before each occasion, we would like you to let us know if you are coming or not. You then comment on the post that applies to the next class or press in will. This is to give us plenty of time to prepare, Corona-adjust the class (number) and in some cases set.

- The times for when the class varies, some weeks we start 08.30- 09.45 and some weeks 09.00-10.30. Always double check before!

- Dogs have been in the studio!

 

Prices:
Member of DiB: 100 kr
Others: 150 kr
To become a member: 150 kr

 

Note:
At the slightest hint of disease symptoms, we ask you to stay home. We stay up to date on the situation with Covid-19 and follow the Public Health Agency's decisions and guidelines.

 

Do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns!

 

Contact:
rebecca@dansiblekinge.se

 

Foto/Photo: Simone Alexandra Ærsøe

bottom of page