Bli medlem


Välkommen att registrera ditt medlemskap i Dans i Blekinge. Det gör du genom att fylla i dina uppgifter i det här formuläret, samt betala in medlemsavgiften. Läs om våra olika medlemskap och avgifter nedan.

Stödmedlem


Stödmedlem kan alla bli som vill bidra till föreningens målsättning och dess förverkligande. Stödmedlem blir en genom att betala in fastställd årsavgift eller mer.
DU FÅR:

 • Ett nyhetsbrev vid varje kvartal.

 • Rabatt på evenemang som Dans i Blekinge arrangerar.

 • Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte.

Pris: Ungdom (upp till 25 år) 50kr/år, Vuxen 150kr/år, Familj (2 vuxna, 3 barn) 250kr/år. Alla medlemskap är personliga, märk betalningen med ditt namn. Stödmedlemmar är också välkomna att sponsra föreningen med valfri summa. Inbetalas till BG: 470-2494

Enskild medlem

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonst, under minst två år. Att du påbörjat en dansarutbildning (yrkes och förberedande) och har en koppling till Blekinge. Att du är verksam danspedagog eller danslärare.

DU FÅR:

 • Ett nyhetsbrev vid varje kvartal.

 • Rabatt på evenemang som Dans i Blekinge arrangerar.

 • Enskilda medlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte.
   

Pris: Ungdom (upp till 25 år) 50kr/år, Vuxen 150kr/år. Alla medlemskap är personliga, märk betalningen med ditt namn. Inbetalas till BG: 470-2494

Juridisk medlem
 

Kan den bli som uppfyller kraven för enskild medlem, samt bedriver producerande verksamhet i Blekinge.

DU FÅR:

 • Ett nyhetsbrev vid varje kvartal.

 • Rabatt på evenemang som Dans i Blekinge arrangerar.

 • Möjlighet att samproducera verk med och företrädas av Dans i Blekinge.

 • Juridiska medlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte.
   

Pris: Ungdom (upp till 25 år) 50kr/år, Vuxen 150kr/år. Alla medlemskap är personliga, märk betalningen med ditt namn. Inbetalas till BG: 470-2494

 

Fortsätta vara medlem

 

För att fortsätta vara medlem i Dans i Blekinge behöver du betala in årsavgiften till BG: 470-2494. Märk betalningen med ditt namn.