top of page

 

Dans i Blekinges vision är ett Blekinge där professionella dansare vill och kan bo och verka, där dansen är en självklar och stark del av scenkonstmiljön och där vi använder vårt geografiska läge för konstnärliga utbyten nationellt och internationellt. Dans i Blekinge vill skapa en rörlig plats för produktion och deltagande. En plattform för spridning av danskonsten och dess varande där konstnärer och publik kan dela influenser, idéer och inspiration.

DiBs konstnärlig vision

Konsten är ett stort “JA!” till att utforska idéer. Konsten är fri från begränsningar, där kan tankar tänkas och uttryckas, som annars inte har något utrymme. Konsten är konkret och magisk på samma gång. Den är både känslomässig och intellektuell. Dans i Blekinges erfarenhet är att en stimulerande konstnärlig miljö främjas av öppna och jämlika möten mellan människor. Där kan konsten ge rum för kommunikation, empati, förståelse, reellt delande - ett rum som vi annars saknar i samhället. Dans i Blekinge öppnar dörren till det konstnärliga rummet och möter människor i konstens kontext. Möten mellan olika människor skapar möjligheter att ställa frågor, flytta gränser och utmana samtiden. Dans i Blekinge vill motverka den polarisering vi ser i samhället, där människor ställs mot varandra och värderas utifrån en förutbestämd skala där allt utom den faktiska människan verkar vägas in. Vi arbetar för att bygga en hållbar och gynnsam scenkonstmiljö i Blekinge - en rörlig plats där konstnärer och publik kan dela influenser, idéer och inspiration. En plats för utforskande och skapande, för sammanhang och närvaro.

 

 

Föreningens ledord är att skapa plats för dans att hända - att arbeta för att stärka den samtida scenkonsten i länet. DiB har huvudsakligen två verksamhetsområden: producerande verksamhet och främjande verksamhet. Den producerande och en stor del av den främjande verksamheten är publik och föreningen riktar sig både till barn, unga och vuxna.

Historik 

Dans i Blekinge (DiB) är en ideell förening som startades 2013 av Anna Johansson, Malin Granqvist och Rebecca Yates. Då som en följa av Sommardans som startades 2011, ett sommarjobba för ungdomar, inspirerat av Drömmsommarjobbet i Karlstad. Sedan 2013 har föreningen utvecklats enormt. 2015 inkluderade Sommardans ungdomar från hela Blekinge, ett kommunöverskridande projekt med bas i Bräkne-Hoby på Blekinge Folkhögskola.

 

2016 startade vi projektet Unga Dansare. Unga Dansare riktar sig till dansare som just avslutat eller ha påbörjat en utbildning inom dans och scenkonst. Projektet vill lyfta och erbjuda Unga Dansare arbetserfarenhet. 

2017 startade DiB sitt första residens. Året efter flyttade vi in på Massmanska kvarnen i Ronneby och sedan dess har vi utökat vår verksamhet med kvällskurs i samtida dans, danshistoria kurs, veckoträning för dansare samt dans för parkinson och Efter Föris i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Detta förutom våra årliga återkommande projekt som nämnt ovan. 

bottom of page