top of page

Bli medlem


Välkommen att registrera ditt medlemskap i Dans i Blekinge. Det gör du genom att fylla i dina uppgifter i det här formuläret, samt betala in medlemsavgiften. Läs om våra olika medlemskap och avgifter nedan. Betalning görs till BG: 470-2494 eller till Swish: 123 300 47 44. Alla medlemskap är personliga, märk betalningen med ditt namn.

Stödmedlem


Stödmedlem kan alla bli som vill bidra till föreningens målsättning och dess förverkligande. Stödmedlem blir en genom att betala in fastställd årsavgift eller mer.
DU FÅR:

 • Ett nyhetsbrev vid varje kvartal.

 • Rabatt på evenemang som Dans i Blekinge arrangerar.

 • Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte.

Pris: Ungdom (upp till 25 år) 50kr/år, Vuxen 150kr/år. Stödmedlemmar är också välkomna att sponsra föreningen med valfri summa.

Enskild medlem

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonst, under minst två år. Att du påbörjat en dansarutbildning (yrkes och förberedande) och har en koppling till Blekinge. Att du är verksam danspedagog eller danslärare.

DU FÅR:

 • Ett nyhetsbrev vid varje kvartal.

 • Rabatt på evenemang som Dans i Blekinge arrangerar.

 • Enskilda medlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte.
   

Pris: Ungdom (upp till 25 år) 50kr/år, Vuxen 150kr/år.

Juridisk medlem
 

Kan den bli som uppfyller kraven för enskild medlem, samt bedriver producerande verksamhet i Blekinge.

DU FÅR:

 • Ett nyhetsbrev vid varje kvartal.

 • Rabatt på evenemang som Dans i Blekinge arrangerar.

 • Möjlighet att samproducera verk med och företrädas av Dans i Blekinge.

 • Juridiska medlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte.
   

Pris: Ungdom (upp till 25 år) 50kr/år, Vuxen 150kr/år. 

 

Fortsätta vara medlem

 

För att fortsätta vara medlem i Dans i Blekinge behöver du betala in årsavgiften till BG: 470-2494. Märk betalningen med ditt namn.

 

bottom of page