top of page
_90A3882.jpg
Unga Dansare 2022 Foto: Olle Enqvist

OPEN

CALL

UNGA

DANSARE

DANSARE SÖKES

Scroll down for the formation in English. 

Dans i Blekinge är glada över att kunna öppna utlysningen till årets Unga Dansare!

För åttonde året i rad arrangerar vi projektet Unga Dansare!

2016 startade vi ett projekt som vi kallar för Unga Dansare. Det går ut på att erbjuda dansare och scenkonstnärer som är under utbildning arbete med en professionell koreograf under en veckas tid. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt att få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär.

Vi söker fyra personer som befinner sig under konstnärlig utbildning, precis har avslutat en utbildning eller är på väg in i en. Alla är välkomna att söka men sökande med koppling till Blekinge kommer att prioriteras.

Ansökan öppen mellan 10 februari - 10 mars 23:59 

Besked lämnas i april. Alla sökande får besked.

Projektperioden för Unga Dansare är v.35.

Under v 35 arbetar dansarna dagtid i Ronneby tillsammans med en koreograf och skapar ett dansstycke på 20-30 minuter. Koreograf för Unga Dansare 2023 presenteras snart.
 

Vad tjänsten innebär

- En veckas arbete med en koreograf i studio.

- Arvode 6000kr

- Visning. 

- Dokumentation av verket i form av film och foto.

- Upp till 1000kr i ersättning för resor

 

Ingår ej i tjänsten

- Kostnader för mat.

- Ersättning för boende.

 

Hur du ansöker

Ansökan görs genom att fylla i detta formulär senast den 10 Mars 23:59.
Vi vill gärna veta vem du är och vad du har för dansbakgrund (till exempel utbildning eller jobb, motivering till varför du söker jobbet, samt länk till video där du dansar, och/eller till ev hemsida.

Beslut ges i April. Alla sökande kommer att få ett svar från oss under beslutsperioden.

Om du har några frågor angående tjänsten eller ansökan så hör av dig till olivia@dansiblekinge.se

LÄS MER OM TIDIGARE ÅR HÄR

Unga Dansare görs möjligt av Region Blekinge, Regionteatern Blekinge/Kronoberg och Dans i Blekinge.

CALLING FOR DANCERS

Dans i Blekinge are happy to open the application for Unga Dansare!

 

For the eight year in a row we arrange the project Unga Dansare!

2016 we started a project called Unga Dansare (Young Dancers) with the intention to offer dancers and performers who are attending an education within dance or are in the beginning of their career, to work with a professional choreographer for one week. The ambition is to give young dancers the opportunity to develop their artistry, get inspiration for further studies and to get work experience in an early stage of their career. 

We are looking for 4 dancers within studies/just ended one or are about to start one. Everyone are welcome to apply but applicants with connections to Blekinge will be prioritized.

Application is open from 10th of February until midnight 10 March.

All applicants will receive answer in April.

Project period: week 35.

The dancers will work during daytime week 35 together with a choreographer in Ronneby and create a 20-30 minutes piece for showing. This year's choreographer is soon to be announced.
 

Included in Unga Dansare

- One week´s work with a choreographer in a studio.

- 6000 kr i bruttolön.

- Performance of the work together with the artists in residence of Blekinge Dansresidens.
- Documentation of the work in the form of photo and film.

- Travel costs up to 1000 kr.

 

Not included in Unga Dansare

- Food costs.

- Compensation for housing.

 

How to apply

Application is made by filling out this form at the latest 10th of March 23:59. We want to know who you are and about your background within the dance field (like work and studies), together with a motivation for why you are applying for the job. Uploading of a video of you dancing and/or a link to a possible website is requested. 

If you have any questions, please write to olivia@dansiblekinge.se

READ MORE ABOUT PREVIOUS YERS HERE

Unga Dansare is made possible by Region Blekinge, Regionteatern Blekinge/Kronoberg and Dans i Blekinge.

bottom of page