top of page
Fem dansare i en studio.
Fyra dansare i en studio.
One Week Wonder 2023 Foto: Simone Ærsøe

Utlysningen av One Week Wonder 2024 är öppen!Press here for information in English

Utlysningen pågår mellan 26 februari - 24 mars. Besked lämnas i slutet av april. One Week Wonder pågår i v.35 och avslutas med visning av verket under Brådjupa dansfestival. Vi söker fyra personer som befinner sig under konstnärlig utbildning, precis har avslutat en utbildning eller är på väg in i en.  Alla är välkomna att söka men sökande med koppling till Blekinge kommer att prioriteras.

 

Om One Week Wonder

One Week Wonder är det nya namnet på projektet Unga Dansare som vi startade 2016. Det går ut på att erbjuda dansare och scenkonstnärer som är under utbildning att arbeta med en professionell koreograf under en veckas tid. Detta för att de ska få utveckla sitt konstnärskap, få inspiration inför sina fortsatta studier, samt att få arbetslivserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär.

 

One Week Wonder drivs av Dans i Blekinge och pågår i år i Karlshamn och avslutas med visning på Brådjupa dansfestival.

 

Om BRÅDJUPA Blekinge Dansfestival

BRÅDJUPA Blekinge Dansfestival är en biennal med avstamp i Blekinge Dansresidens. Festivalen drivs av Dans i Blekinge och Regionteatern Blekinge Kronoberg och kommer i år att pågå mellan den 28 augusti - 1 september på Lokstallarna i Karlshamn. Festivalens tyngdpunkt ligger både på konstnärlig process och på konstnärliga verk. Utöver visningar och gästspel kommer festivalens program att vara fyllt av; debatt, samtal, klasser, workshops, jams, filmvisningar, morgonbad och mycket mer!

https://www.bradjupa.se/

 

Upplägg för One Week Wonder
Under v.35 arbetar dansarna dagtid i Karlshamn tillsammans med koreograferna och skapar ett dansstycke på 20-30 minuter.

Inkluderat i tjänsten

- En veckas arbete med koreograf i studio

- Lön 6550kr

- Visning under Brådjupa dansfestival

- Dokumentation av verket i form av film och foto

- Upp till 1000 kr i ersättning för resor

- Traktamente

Hur du ansöker

Gå till formuläret på hemsidan och fyll i formuläret. Vi vill gärna veta vem du är och vad du har för dansbakgrund (till exempel utbildning eller jobb, motivering till varför du söker jobbet, samt länk till video där du dansar, och/eller till ev hemsida.
Vi kommer endast att godkänna ansökningar som skickats in via formuläret. Ansökningar som inkommer via mejl och/eller kompletterande bilagor kommer ej att behandlas. Söker du fler av Dans i Blekinges tjänster ber vi dig vänligen att skicka in dessa separat. Det vill säga, hänvisa inte till tidigare ansökan. Ansökningar som inkommer efter den 24 mars kommer inte att behandlas. Beslut ges i slutet av April. Alla sökande kommer att få ett svar från oss under beslutsperioden. 

Om du har frågor, vänligen skriv till olivia@dansiblekinge.se

Årets koreografer

Vi är glada över att kunna presentera KROPPSKLUBBEN som koreografer för One Week Wonder 2024!

Scenkonstgruppen KROPPSKLUBBEN drivs av konstnärliga ledarna och dansarna Jilda Hallin och Lisa Nilsson. KROPPSKLUBBEN skapar normkreativ, normkritisk och feministisk scenkonst som välter och ställer på ända för att inspirera till att hitta nya och mångfaldigade sätt att närma sig kroppen. Vi nagelfar taktfast en kroppsdel i taget som verkar som katalysator för vår koreografi, dans, musik och text. I repertoaren finns TÅR (2023) , HUD (2021) , FOF - föreställningen om fittan/snippan (2020) och LÅR (2017). www.kroppsklubben.se 

Två glada kvinnor.

Tillsammans med dansarna i One Week Wonder skapar vi Beach Body, en dansföreställning för det offentliga rummet som undersöker och utmanar kroppens rörelse på stranden. 

 

Kroppsspråkets normativa socialisering är en del av vårt automatiserade beteende, beroende på kontext förändras vårt kroppsspråk och stranden, där vi är som mest exponerade, genererar i sammanhanget ett kroppsspråk som syftar till att dölja och skapa illusioner av det existerande. 

 

I Beach Body utforskar, utmanar och sätter vi strandkroppens rörelser i nya perspektiv. Hur rör vi oss och hur rör vi oss inte i badkläder? Vilka positioner intar eller intar inte en till synes avkopplad strandkropp? Hur långsamt går det att springa baywatch - springet? 

bottom of page