top of page
En dansare i en studio
Tre dansare i en studio.
Blekinge Dansresidens 2023 Foto: Simone Ærsøe

Utlysningen av Blekinge Dansresidens 2024 är öppen!Press here for information in English

Utlysningen pågår mellan den 12 februari - 10 mars. Besked lämnas i April. Datum för residenset är den 11 augusti - 1 september 2024 (mellan den 28 augusti - 1 september äger BRÅDJUPA Blekinge Dansfestival rum och residenset blir en del av festivalen). Vi erbjuder två residensplatser under en tre-veckors period samt deltagande under BRÅDJUPA Blekinge dansfestival (inkluderat i treveckors-perioden). Vardera residensplats avser 1-4 personer.

 

Ansökan riktar sig till dans- och scenkonstnärer. Vi välkomnar erfarna konstnärer såväl som nyexaminerade, nationella och internationella sökande.

 

Om residenset 

Blekinge Dansresidens är en tillåtande plats där konstnärer bjuds in till att utforska och fokusera. Ett utrymme för lyhördhet och känslighet för nyanser, en rörlig plats i dialog med omgivningen. Residenset vill uppmuntra till att befinna sig i det ännu okända, att följa sin intuition och att skapa något hittills oprövat snarare än att presentera färdiga verk. 

 

Residenset drivs av Dans i Blekinge, äger rum på Massmanska Kvarnen i Ronneby och avslutas med en visning under BRÅDJUPA Blekinge dansfestival. 

 

Om BRÅDJUPA Blekinge Dansfestival

BRÅDJUPA Blekinge Dansfestival är en biennal med avstamp i Blekinge Dansresidens. Festivalen drivs av Dans i Blekinge och Regionteatern Blekinge Kronoberg och kommer i år att pågå mellan den 28 augusti - 1 september på Lokstallarna i Karlshamn. Festivalens tyngdpunkt ligger både på konstnärlig process och på konstnärliga verk. Utöver visningar och gästspel kommer festivalens program att vara fyllt av; debatt, samtal, klasser, workshops, jams, filmvisningar, morgonbad och mycket mer!

https://www.bradjupa.se/

 

Årets tema 

Temat för årets residens och BRÅDJUPA är Driftwood series, instant premonitions. Tematiken är en utgångspunkt och vi uppmanar sökande att förhålla sig fritt till tematiken. 

 

Upplägg 

Vecka 33 Residens på Massmanska kvarnen i Ronneby

Vecka 34 Residens på Massmanska kvarnen i Ronneby 

Vecka 35 Residens på Massmanska kvarnen i Ronneby, visning och deltagande under BRÅDJUPA Blekinge dansfestival på Lokstallarna i Karlshamn.  


 

Inkluderat i residenset

 • Reseersättning till Ronneby och från Karlshamn med upp till 5000kr /residenskonstnär/grupp (endast för tåg, buss eller båtresor).

 • Arvode på 35 000 kr på faktura (alternativt 26 632 kr som bruttolön) per konstnär/grupp. 

 • Fri studiotid.

 • Boende under residenset och BRÅDJUPA Blekinge dansfestival.

 • Daglig träning.

 • Feedback-sessioner med en inom området kunnig person om önskas.

 • Residensvisning under BRÅDJUPA Blekinge dansfestival.

 • Dokumentation av visning i form av film och foto.

 • Tillgång till festivalens aktiviteter.

 

Ingår ej i residenset

 • Kostnader för mat.

 • Försäkringar.

 • Resor som överstiger det tidigare nämnda beloppet. 

 

Förväntningar på konstnärerna

 • Leda daglig träning under residensperioden på Massmanska kvarnen.

 • Delta i ett öppet rep för allmänheten under residensperioden. 

 • Presentera i slutet av residensperioden på BRÅDJUPA Blekinge dansfestival. 

 • Medverka i ett konstnärssamtal under BRÅDJUPA. 

 

Hur du ansöker

Gå till https://www.dansiblekinge.se/application-residency och fyll i formuläret. Vi kommer endast att godkänna ansökningar som skickats in via formuläret. Ansökningar som inkommer via mejl och/eller kompletterande bilagor kommer ej att behandlas. Söker du fler av Dans i Blekinges tjänster ber vi dig vänligen att skicka in dessa separat. Det vill säga, hänvisa inte till tidigare ansökan. Ansökningar som inkommer efter den 10 mars kommer inte att behandlas.

 

Om du har frågor, vänligen skriv till my@dansiblekinge.se eller emelie@dansiblekinge.se 

 

Blekinge Dansresidens genomförs med stöd av Statens kulturråd, Region Blekinge och Ronneby kommun. 

bottom of page